Фин Лекс Груп

Юридически и финансови услуги

Main menu: Начало | Юридически услуги | Финансови услуги | Клиенти | Контакти | English |

Услуги в сферата на правото и цялостно юридическо обслужване

Дружеството предоставя правни услуги и консултации (писмени и устни) преимуществено в областта гражданското, вещното, търговското, облигационното право, авторското право и сродните му права

Услуги в областта на търговското право

Услуги в областта на вещното право

Услуги в областта на административното право и процес

Услуги в областта на авторското право и сродните му права

Облигационно, семейно, наследствено, данъчно, трудово и осигурително право

Процесуално представителство

Представителство пред административни органи

Други